ប្រវត្តិនៃការបង្កើតគេហទំព័រ

    Website “www.horsokchea.wordpress.com” ជាខេមរៈភាសា ដែលកំពុងតែដំណើរការនា ពេលនេះ គឺត្រូវបានស្ថាបនាឡើងដោយស្ថាបនិកមួយរូបឈ្មោះ ហោ សុខជា “HOR Sokchea” ហើយនិងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១។ កម្មវត្ថុ នៃការបង្កើត Website នេះឡើងគឺមានចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្មចម្បងដូចខាងក្រោមនេះ៖

            ក-ចក្ខុវិស័យ

        នឹងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងចំពោះផ្នែកវិស័យអប់រំ និង ប្រកបដោយធនធានមនុស្សដែលមាន ចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើមួយយ៉ាងល្អប្រសើរនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយសហគមន៍ជាតិ និងអន្តរជាតិទទួលស្គាល់។

            ខ-បេសកកម្ម

        ចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវ និងប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលជានាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនូវកម្រងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត (រដ្ឋធម្មនុញ្ញ, សន្ឋិសញ្ញា, ព្រះរាជ ក្រឹត្យ, ព្រះរាជក្រម, អនុក្រឹត្យ, ប្រកាស, សារាចរ, សេចក្តីសម្រេច, ដីកា។ល។)។ និង

     ជួយសម្រួលដល់ការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ ដោយគ្មានការរើសអើង ឡើយ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s