អនុក្រឹត្យ

សម្រេច

ឆ្នាំ ២០១១

១- អនុក្រឹត្យលេខ ៧១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ ស្តីពីការបំពេញបន្ថែមអនុ ក្រឹត្យលេខ ៤១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩៧ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក  [434KB]

២- អនុក្រឹត្យលេខ ៧០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ ស្តីពីការលើកទឹកចិត្តពន្ឋដារ ក្នុងវិស័យមូលបត្រ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក  [902KB]

៣- អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១ ស្តីពីការកំណត់ចំនួនសមា ជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី៣ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក  [823KB]

ឆ្នាំ ២០១០

១- អនុក្រឹត្យលេខ ៤១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [143KB]

២- អនុក្រឹត្យលេខ ៤០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការធ្វើអនុបយោគ ផ្ទៃដីទំហំ ៩.៩៨៥ ហិកតា ក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំឱរាល់ស្ថិតនៅភូមិសាស្រ្តស្រុកឱរាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [248KB]

៣- អនុក្រឹត្យលេខ ៣៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការធ្វើអនុបយោគ ផ្ទៃដីទំហំ ១.៦៥០ ហិកតា ក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ ដោយចរីភាពស្ថិតនៅភូមិសាស្រ្តកោះថ្មីនៃ ឧទ្យានជាតិ «ព្រះសីហនុរាម» ខេត្តព្រះសីហនុ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [223KB]

៤- អនុក្រឹត្យលេខ ៣៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការធ្វើអនុបយោគ ផ្ទៃដីទំហំ ៤ .១០០ ហិកតា ក្នុងតំបន់ប្រើ ប្រាស់ដោយចីរភាពនៃឧទ្យានជាតិបុទុមសាគរ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តកោះកុង បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [217KB]

៥- អនុក្រឹត្យលេខ ៣៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា ៣ នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានជាតិអាស៊ាន-កម្ពុជា បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [109KB]

៦- អនុក្រឹត្យលេខ ៣៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការធ្វើអនុបយោគដីព្រៃ បម្រុងទុកអចិន្រ្តៃយ៍របស់រដ្ឋ និងការផ្តល់សម្បទានដីសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ជូនក្រុមហ៊ុន បានយ៉ា គ្រុប សម្រាប់វិនិយោគលើគម្រោងរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្ត ទេសចរណ៍ ទីក្រុងថ្មី និងសម្រាប់ដាំដុះ បន្ថែមស្តារព្រៃឈើឡើងវិញ និងរក្សាទុកជាព្រៃធម្មជាតិ នៅខេត្តសៀមរាប បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [723KB]

៧- អនុក្រឹត្យលេខ ៣៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១០  ស្តីពីការកំណត់តំបន់ទេស ចរណ៍ប្រវត្តិសាស្រ្តអន្លង់វែង បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [286KB]

៨- អនុក្រឹត្យលេខ ៣៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១០  ស្តីពីការកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រង ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិទៅជាតំបន់ប្រើប្រាស់ដោយចីរភាព បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [239KB]

៩- អនុក្រឹត្យលេខ ៣៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១០  ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មអនុ ក្រឹត្យលេខ ៣៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៩ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [306KB]

១០- អនុក្រឹត្យលេខ ៣២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១០  ស្តីពីការកែសម្រួលការផ្តល់ ប្រាក់បំណាច់មុខងារជូនកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ និងមន្រ្តីនគរបាលជាតិ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [162KB]

១១- អនុក្រឹត្យលេខ ៣១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១០  ស្តីពីការកំនត់តំបន់គ្រប់គ្រង ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិទៅជាតំបន់ប្រើប្រាស់ដោយចីរភាព បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [96KB]

១២- អនុក្រឹត្យលេខ ៣០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការបំពេញផ្ទៃដីបន្ថែមចំ នួន ២៣,៧២ ហិកតា លើអនុក្រឹត្យលេខ ៦៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៨ របស់ រាជរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកំណត់ផ្ទៃដីកោះពេជ្រ សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កោះពេជ្រ ស្ថិតក្នុង សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភំ្នពេញ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [255KB]

១៣- អនុក្រឹត្យលេខ ២៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា  បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [126KB]

១៤- អនុក្រឹត្យលេខ ២៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រង ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិទៅជាតំបន់ប្រើប្រាស់ដោយចីរភាព បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [101KB]

ឆ្នាំ ២០០៩

១- អនុក្រឹត្យលេខ១០៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការធ្វើអនុបយោគដីព្រៃ បម្រុងទុកអចិន្រ្តៃយ៍របស់រដ្ឋ និងការផ្តល់សម្បទានដីសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ជូនក្រុមហ៊ុនឯកជន សម្រាប់ការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលទេសចរណ៍ និងមណ្ឌលកំសាន្តនៅខេត្តក្រចេះ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២- អនុក្រឹត្យលេខ១០២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មអនុ ក្រឹត្យលេខ៤៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការកំណត់តំបន់ប្រើប្រាស់ដោយ ចីរភាពលើផ្ទៃដីទំហំ ៩,៩៨៥ ហិកតា ក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំឳរ៉ាល់ និងការធ្វើអនុបយោគដី សម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ មកជាសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣- អនុក្រឹត្យលេខ១០១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការឈប់ទទួលស្គាល់ សហព័ន្ឋអឺរ៉ុប បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤- អនុក្រឹត្យលេខ១០០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការឈប់ទទួលស្គាល់ វិទ្យាស្ថានកម្ពុជា បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥- អនុក្រឹត្យលេខ៩៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការឈប់ទទួលស្គាល់ សាកលវិទ្យាល័យសុវណ្ណភូមិ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៦- អនុក្រឹត្យលេខ៩៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៧- អនុក្រឹត្យលេខ៩៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី…. ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋាន ជាតិអាស៊ាន-កម្ពុជា បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៨- អនុក្រឹត្យលេខ៩៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការប្រែក្លាយវិទ្យាស្ថាន វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៩- អនុក្រឹត្យលេខ៩៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី…. ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការប្រែក្លាយមន្ទីរពេទ្យមិត្ត ភាពខ្មែរ-សូវៀត ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១០- អនុក្រឹត្យលេខ៩៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី…. ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការប្រែក្លាយមន្ទីរពេទ្យ ព្រះកុសុមៈ ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១១- អនុក្រឹត្យលេខ៩៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១២- អនុក្រឹត្យលេខ៩២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៣- អនុក្រឹត្យលេខ៩១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការបង្កើតអង្គភាពព័ត៌ មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៤- អនុក្រឹត្យលេខ៩០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៥- អនុក្រឹត្យលេខ៨៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការបន្ថែមសមាជិក គណៈកម្មាធិការសម្បទានដីសង្គមកិច្ចថ្នាក់ជាតិ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៦- អនុក្រឹត្យលេខ៨៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៧- អនុក្រឹត្យលេខ៨៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៨- អនុក្រឹត្យលេខ៨៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការកំណត់របបជីវភាព សម្រាប់ពិរុទ្ឋជន និង ទណ្ឌិត បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៩- អនុក្រឹត្យលេខ៨៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការបង្កើតនាយកដ្ឋាន មួយចំនួន ចំណុះវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២០- អនុក្រឹត្យលេខ៨៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រ ព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២១- អនុក្រឹត្យលេខ៧៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការគណៈកម្មការជាតិ រៀបចំគោលការណ៍ណែនាំ និងនីតិវិធីក្នុងការដឹកនាំ ការការពារសារណា និងនិក្ខេបបទ បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

២២- អនុក្រឹត្យលេខ៨០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៩ ជូនទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៣- អនុក្រឹត្យលេខ៨១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការកែសម្រួលអនុ ក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរអាងទន្លេសាប បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៤- អនុក្រឹត្យលេខ៨២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី…. ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ត ទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាជន និងការអភិវឌ្ឍ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៥- អនុក្រឹត្យលេខ៨៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីដី សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៦- អនុក្រឹត្យលេខ៧៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការផ្ឬេរឥណទានថវិ កា បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៧- អនុក្រឹត្យលេខ៧៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិ កា បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៨- អនុក្រឹត្យលេខ៧៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការធ្វើអនុបយោគ ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ មកជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៩- អនុក្រឹត្យលេខ៧៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី…. ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីរបបឧបត្ថម្ភគោល នយោបាយចំពោះមន្រ្តីនគរបាល ពលី មរណៈ បង្កស្លាប់ បាត់ខ្លួន និងពិការ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣០- អនុក្រឹត្យលេខ៧៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិ កា បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣១- អនុក្រឹត្យលេខ៧៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងក្រប ខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣២- អនុក្រឹត្យលេខ៧១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សា កំណែទម្រង់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៣- អនុក្រឹត្យលេខ៧០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៤- អនុក្រឹត្យលេខ៦៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការបង្កើត និងដាក់ឲ្យ ដំណើរការទីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការពិសេស នៃក្រសួងសុខាភិបាល បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៥- អនុក្រឹត្យលេខ៧២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការធ្វើផែន ការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងឃុំ និងសង្កាត់ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៦- អនុក្រឹត្យលេខ៦៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិ ការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ឋភាពការងារ និងគណនេយ្យភាព បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៧- អនុក្រឹត្យលេខ៦៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី…. ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការបង្កើត និងដាក់ឲ្យដំ ណើរការទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៨- អនុក្រឹត្យលេខ៦៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី…. ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការនិរាករណ៍អនុក្រឹត្យ លេខ៥៦១ អនក្រ.តត ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការបញ្ចប់អាណត្តិបេសកកម្មមន្រ្តី ការទូត បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៩- អនុក្រឹត្យលេខ៦៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការនិរាករណ៍អនុក្រឹត្យ លេខ៥៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការបិទស្ថានប្រតិភូអចិន្រ្តៃយ៍នៃព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំអង្គការយូណេស្កូ នៅទីក្រុងប៉ារីស បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤០- អនុក្រឹត្យលេខ៦៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការរំសាយដែនព្រៃ បម្រុងទុកអចិន្រ្តៃយ៍របស់រដ្ឋ និងការប្រគល់អាណត្តិកាន់កាប់ដីរដ្ឋស្ថិតនៅឃុំរំដោះស្រែ ស្រុកជាំ ក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤១- អនុក្រឹត្យលេខ៥៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការ បោះផ្សាយ និង ការជួញដូរមូលបត្រមហាជន បើកមើល ឬ ចម្លងទុក  [927KB]

ឆ្នាំ ២០០៨

១- អនុក្រឹត្យលេខ ៣០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការធ្វើអនុបយោគទីលាន កីឡាដ្ឋានខេត្តកំពត ទីតាំងមួយផ្នែកនៃឃ្លាំងស្តុបប្រេងឥន្ទនះកន្ទោក និងទីលានបាញ់ស៊ីបកំបូល  បើកមើល ឬ ចម្លងទុក  [123KB]

២- អនុក្រឹត្យលេខ ២៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការអនុវត្តប្រាក់លាភការ បន្ថែមដោយផ្អែកលើលទ្ឋផលការងារ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [499KB]

៣- អនុក្រឹត្យលេខ ២៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការធ្វើអនុបយោគដីព្រៃ បម្រុងទុកអចិន្រ្តៃយ៍របស់រដ្ឋ សម្រាប់សម្បទានដីសង្គមកិច្ចផ្តល់ជូនគ្រួសារយោធិនពិការនៅ ឃុំត្រែងត្រយឹង ស្រុកភំ្នស្រួច ខេត្តកំពុងស្ពឺ និងឃុំតាកែន ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [422KB]

៤- អនុក្រឹត្យលេខ ២៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការកាត់ផ្ទៃដី ការធ្វើអនុប យោគ និងការប្រគល់សិទ្ឋិកាន់កាប់ដីស្ថិតនៅភូមិ១ សង្កាត់លេខ៣ ខណ្ឌមិត្តភាព ក្រុងព្រះសីហនុ  បើកមើល ឬ ចម្លងទុក  [118KB]

៥- អនុក្រឹត្យលេខ ២៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីវិធានការផ្តល់សិទ្ឋិប្រើ ប្រាស់ដីព្រៃរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការដាំឈើ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [471KB]

៦- អនុក្រឹត្យលេខ ២៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិ សេសក្រុងព្រះសីហនុ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក (ផ្នែកB,C,D និង F)  [162KB]

៧- អនុក្រឹត្យលេខ ២៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ច ពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ (ផ្នែកA) បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [162KB]

៨- អនុក្រឹត្យលេខ ២២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការធ្វើអនុបយោគកោះកុង (កោះកុងក្រៅ) ទំហំ ១១,១៥៨ ហិកតា ស្ថិតនៅភូមិកោះកុង ស្រុកកោះកុង ខេត្តកោះកុង បើក មើល ឬ ចម្លងទុក  [164KB]

៩- អនុក្រឹត្យលេខ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា បើកមើល ឬ ចម្លងទុក  [128KB]

១០- អនុក្រឹត្យលេខ ២០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការបំពេញបន្ថែម នាយកដ្ឋានមួយចំនួន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [408KB]

១១- អនុក្រឹត្យលេខ ១៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំ ពោះជ័យលាភី និង ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំពោះគ្រូបង្វឹកក្នុងការប្រកួតកីឡាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ បើក មើល ឬ ចម្លងទុក  [268KB]

១២- អនុក្រឹត្យលេខ ១៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការកែសម្រួលលើ មាត្រា ៤ ចំណុច  ចំណុច ៤.១ និងចំណុច ៤.៣ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១៤៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៥ ស្តីពីការបង្កើត និង ការគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស បើកមើល ឬ ចម្លងទុក  [282KB]

១៣- អនុក្រឹត្យលេខ ១៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការចាត់ថ្នាក់ផ្ទៃដីព្រៃ លិចទឹក ការធ្វើអនុបយោគ និងការប្រគល់អាណត្តិកាន់កាប់ដីរដ្ឋស្ថិតក្នុងសង្កាត់រាម និងសង្កាត់ បិតត្រាង ខណ្ឌព្រៃនុប ក្រុងព្រះសីហនុ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [157KB]

១៤- អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការធ្វើអនុបយោគទីតាំង ការិយាល័យកណ្តាល នគរបាលយុត្តិធម៌នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាប ទីតាំងស្នងការ ដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបង និងទីតាំងមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ក្រុងព្រះសីហនុ បើក មើល ឬ ចម្លងទុក [147KB]

១៥- អនុក្រឹត្យលេខ ១៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការទទួលស្គាល់សាកល វិទ្យាល័យលីមកុកវីង យូនីវឺស៊ិធី អហ្វ ក្រេអេតទីវ តិចណូឡូជី បើកមើល ឬ ចម្លងទុក  [205KB]

១៦- អនុក្រឹត្យលេខ ១៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការបង្កើតបេឡាជាតិសន្តិ សុខសង្គមសម្រាប់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល បើកមើល ឬ ចម្លងទុក  [933KB]

១៧- អនុក្រឹត្យលេខ ១៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមវិភាគ ព័ត៌មាន បើកមើល ឬ ចម្លងទុក  [129KB]

១៨- អនុក្រឹត្យលេខ ១២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការធ្វើអនុបយោគទី តាំងមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តបាត់ដំបង ទីតាំងមន្ទីរអប់រំ យុវជន និង កីឡា ខេត្តបាត់ដំ បង និងទីតាំងកងវរៈសេនាតូច លេខ៥១២ ចំណុះកងពលតូចថ្មើជើងលេខ ៥១ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក  [125KB]

១៩- អនុក្រឹត្យលេខ ១១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រ ព្រឹត្តទៅ​របស់អគ្គនាយកដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរជាតិ ដើម្បីការពារ និងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ធម្ម ជាតិនៃប្រាសាទព្រះវិហារ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក  [796KB]

២០- អនុក្រឹត្យលេខ ១០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការបង្កើតអង្គភាពស៊ើប ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក  [100KB]

២១- អនុក្រឹត្យលេខ ០៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការបង្កើតនាយកដ្ឋានចំ ណុះលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំបញ្ជាការប្រយុទ្ឋប្រឆាំង និងទប់ស្កាត់អំពើភេរ វកម្ម បើកមើល ឬ ចម្លងទុក  [633KB]

២២- អនុក្រឹត្យលេខ ០៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការកែសម្រួលប្តូរឈ្មោះ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានទូទៅ ទៅជានាយកដ្ឋានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក  [76KB]

២៣- អនុក្រឹត្យលេខ ០៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការធ្វើអនុបយោគ និង ការប្រគល់សិទ្ឋិកាន់កាប់ដីស្ថិតនៅភូមិពូធឿង សង្កាត់បិតត្រាង និង ភូមិស្មាច់ដែង សង្កាត់រាម ខណ្ឌព្រៃនុប ក្រុងព្រះសីហនុ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក  [296KB]

២៤- អនុក្រឹត្យលេខ ០៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការប្រែក្លាយមជ្ឈ មណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល បើកមើល ឬ ចម្លងទុក  [851KB]

២៥- អនុក្រឹត្យលេខ ០៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការធ្វើអនុបយោគទីតាំង កោះរុង កោះរុងសន្លឹម កោះឬស្សី កោះពោធិ៍ និង កោះកូន បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [119KB]

២៦- អនុក្រឹត្យលេខ ០៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការកែសម្រួលប្រាក់បៀវត្សរ៍ មូលដ្ឋានរបស់មន្រ្តីនគរបាលជាតិ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក  [174KB]

២៧- អនុក្រឹត្យលេខ ០៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការផ្ទេរសិទ្ឋិគ្រប់គ្រងចំ ការកៅស៊ូបឹងកេត បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [147KB]

២៨- អនុក្រឹត្យលេខ ០២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការរំសាយក្រុមហ៊ុន សម្ភារៈកសិកម្មជាសហគ្រាសសាធារណៈ និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល បើកមើល ឬ ចម្លងទុក  [161KB]

២៩- អនុក្រឹត្យលេខ ០១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការចេញផ្សាយក្រដាស់ ប្រាក់ប្រភេទ ២០០០ រៀល គំរូថ្មី បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [66KB]

ឆ្នាំ ២០០៧

១- អនុក្រឹត្យលេខ ២៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ត ទៅរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [603KB]

២- អនុក្រឹត្យលេខ ២៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការប្តូរឈ្មោះសាកលវិទ្យា ល័យញូវតុនធីឡាយ ទៅជា សាកលវិទ្យាល័យសុវណ្ណភូមិ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក  [129KB]

៣- អនុក្រឹត្យលេខ ២២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការកែសម្រួលតួនាទី ភារកិច្ចរបស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានទូទៅ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក  [118KB]

៤- អនុក្រឹត្យលេខ ២១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងវិ ស័យសុខាភិបាល បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [252KB]

៥- អនុក្រឹត្យលេខ ២០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការ សម្រប​សម្រួលអន្តរក្រសួងសម្រាប់អនុវត្តកាតព្វកិច្ច និងការពន្យារបស់កម្ពុជាក្នុងអង្គការពាណិជ្ជ កម្មពិភពលោក បើកមើល ឬ ចម្លទុក [350KB]

៦- អនុក្រឹត្យលេខ ១៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [89KB]

៧- អនុក្រឹត្យលេខ ១៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការ ជាតិភាសាខ្មែរ បើកមើល ឬ ចម្លទុក [166KB]

៨- អនុក្រឹត្យលេខ ១៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំ ពោះប្រធានភូមិ អនុប្រធានភូមិ និងសមាជិកភូមិ បើកមើល ឬ ចម្លទុក [81KB]

៩- អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការបង្កើតបេឡាជាតិរបប សន្តិសុខសង្គម បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [772KB]

១០- អនុក្រឹត្យលេខ ១៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា បើកមើល ឬ ចម្លទុក  [78KB]

១១- អនុក្រឹត្យលេខ ១៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវ នីតិវិធីរួមសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការពីធនាគារពិភពលោក និងធនា គារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [71KB]

១២- អនុក្រឹត្យលេខ ១៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រ ព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ឋប្រឆាំងគ្រឿងញៀន បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [396KB]

១៣- អនុក្រឹត្យលេខ ១២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការបង្កើតសាកលវិទ្យា ល័យមានជ័យ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [86KB]

១៤- អនុក្រឹត្យលេខ ១១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការឈប់ទទួលស្គាល់ សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាភំ្នពេញ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [63KB]

១៥- អនុក្រឹត្យលេខ ១០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មា ធិការទំនាក់ទំនងព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [173KB]

១៦- អនុក្រឹត្យលេខ ០៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងកិច្ចដំ ណើរការរបស់ប្រព័ន្ឋស្ថិតិជាតិ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [640KB]

១៧- អនុក្រឹត្យលេខ ០៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីរបបឧត្ថម្ភចំពោះយោ ធិនពលី មរណៈ បង្កស្លាប់ បាត់ខ្លួន និងពិការ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [332KB]

១៨- អនុក្រឹត្យលេខ ០៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រ ព្រឹត្តទៅរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [223KB]

១៩- អនុក្រឹត្យលេខ ០៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការបន្ថែមបៀវត្សជូនកង យោធពលខេមរៈភូមិន្ទ កងកម្លាំងនគរបាលជាតិ មន្រ្តីបាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្ម  និងយុទ្ឋជនពិ ការ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [74KB]

២០- អនុក្រឹត្យលេខ ០៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា  បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [86KB]

២១- អនុក្រឹត្យលេខ ០៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការបង្កើតរដ្ឋាករទឹក ស្វ័យតសៀមរាប ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ច បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [385KB]

២២- អនុក្រឹត្យលេខ ០៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋ កិច្ចពិសេសកំពត បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [93KB]

២៣- អនុក្រឹត្យលេខ ០២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិ ការជាតិសម្រាប់សម្របសម្រួលការងារ សហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណមរកត កម្ពុជា-ឡាវ-ថៃ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [181KB]

២៤- អនុក្រឹត្យលេខ ០១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពី បង្កើតគណៈកម្មាធិការ ជាតិសម្រាប់សម្របសម្រួលការងារ សហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណកម្ពុជា-ឡាវ-វៀត ណាម បើកមើល ឬ ចម្លងទុក [234KB]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s