សារាចរ

១ . សារាចរ ស្ដីពីការធ្វើកម្មសិទ្ធិលើទ្រព្យ សម្បត្ដិរដ្ឋ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២ . សារាចរណែនាំស្ដីពី វិធានការជំរុញការងារបង្កបង្កើនផលរដូវវស្សា និងទប់ទល់គ្រោះរាំងស្ងួត បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣ . សារាចរណែនាំ ស្ដីពីការរៀបចំការគ្រប់គ្រង ដើមី្បធានានិរន្ដរភាពការងារ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤ . សារាចរណែនាំ ស្ដីពីការកំណត់គោលការណ៍ ការងារធារាសាស្ដ្រ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥ . សារាចរណែនាំ ស្ដីពី ការអនុវត្ដព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ៖ នស.រកត.០៧,៩៦,៥២ និង បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង សម្រាប់សាលា បឋមសិក្សាចំណេះ ទូទៅបន្ថែម បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៦ . សារាចរណែនាំ ស្ដីពីការរៀបចំសន្និបាតអប់រំ ខេត្ដ ក្រុង ឆ្នាំសិក្សា ២០០០-០១ និងទិសដៅឆ្នាំ ២០០១-០២ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៧ . សារាចរណែនាំ ស្ដីពីការអនុវត្ដន៍សេចក្ដីសម្រេចលេខ ០២ សសរ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៩ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្ដីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្ដ-ក្រុង បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៨ . សារាចរណែនាំ ស្ដីពីការកំណត់គោលការណ៍ ការងារធារាសាស្ដ្រ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៩ . សារាចរណែនាំ ស្ដីពីតួនាទី ភារកិច្ច និងអង្គការ ចាត់តាំងនៃមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១០ . សារាចរណែនាំ ស្ដីពីការចុះបញ្ជីប្រកបអាជីវកម្ម សិក្សាគំរោងប្លង់ និងសាងសង់ របស់សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន និង រូបវ័ន្ដបុគ្គលបរទេស បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២១ . សារាចរ ណែនាំអនុវត្ដអនុក្រឹត្យ លេខ ១៨ អនក្រ ស្ដីពីការបើក សាលារៀនចំណេះទូទៅឯកជន បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២២ . សារាចរណែនាំ ការអនុវត្ដអនុក្រឹត្យលេខ ៦៩ អនក្រ .បក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៨ ស្ដីពីបមាណី និងការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈ កសិកម្ម បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៣ . សារាចរណែនាំស្ដីពី ការគ្រប់គ្រង ឧស្សាហកម្មតូច និងសិប្បកម្ម បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៤ . សារាចរ ស្ដីពី វិធានការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ ភាពអនាធិបតេយ្យចលនាសត្វ និងផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៥ . សារាចរ ការកសាង និងអនុវត្ដន៍ ផែនការគ្របដណ្ដប់សុខាភិបាលសម្រាប់ ស្រុក-ឃុំ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៦ . សារាចរ ស្ដីពីការទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទ និង បទល្មើព្រៃឈើ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៧ . សារាចរស្ដីពី ភារកិច្ចធំៗក្នុងការទប់ស្កាត់ការរំលោភលើផ្លូវភេទការកេងប្រវ័ញ្ច ឬជួញដូរស្ដ្រីនិងកុមារអោយធ្វើ ពេស្យាចារ និងការ ទប់ស្កាត់ អំពើហិង្សាលើស្ដ្រីភេទ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៨ . សារាចរ ស្ដីពី សន្ដិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៩ . សារាចរណែនាំ ស្ដីពី ការការពារបេតិកភណ្ឌជាតិ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣០ . សារាចរណែនាំ ស្ដីពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ដ ក្រុង និងការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាស្រុក ខណ្ឌ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣១ . សារាចរ ស្ដីពីការធ្វើកម្មសិទ្ធិលើទ្រព្យ សម្បត្ដិរដ្ឋ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣២ . សារាចរស្ដីពី អនុវត្ដច្បាប់ស្ដីពីការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសង បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៣ . សារាចរស្ដីពីរបៀបចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋាន បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៤ . សារាចរ ស្ដីពីររបៀបរៀបរយនិងសន្ដិសុខសាធារណ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៥ . សារាចរលេខ០០១ ស.រ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យពន្ធនាគារស៊ីវិលក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៦ . សារាចរស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាន ដីធ្លី ដែលជួលអោយ អង្គការអន្ដរជាតិ-ក្រុមហ៊ុន ឬជនបរទេស បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៧ . សារាចរស្ដីពីការរៀបចំធ្វើគំរោងប្លង់គោលនៅតាមខេត្ដ ក្រុង ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៨ . សារាចរស្ដីពីការផ្ដល់កម្មសិទ្ធិ និង លក់ផ្ទះសំបែងជូនពលរដ្ឋ ក្នុង រដ្ឋធានីភ្នំពេញ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៩ . សារាចរស្ដីពីការអនុវត្ដអនុក្រឹត្យស្ដីពីការផ្ដល់កម្មសិទ្ធិលើផ្ទះ ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជា នៅរដ្ឋធានី ភ្នំពេញ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤០ . សារាចរស្ដីពីកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ បច្ចុប្បន្ន និង កម្មសិទ្ធិសាធារណៈ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤១ . សារាចរស្ដីពីការថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្ដិរដ្ឋ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s