ស្ថានទូត

បណ្តាស្ថានទូតបរទេសប្រចាំនៅកម្ពុជា

១-ស្ថានទូតអូស្រ្តាលី “Australian Embassy” បើកមើល

២-ស្ថានទូតជប៉ុន “Embassy of Japan in Cambodia” បើកមើល

៣-ស្ថានទូតសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ “Embassy of the Republic of Korea in the Kingdom of Cambodia” បើកមើល

៤-ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក “Embassy of the United States” បើកមើល

៥-ស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី “Embassy of the Republic of Singapore” បើកមើល

៦-ស្ថានទូតគុយបា “Embassy of CUBA ” បើកមើល

៧-ស្ថានទូត Danish “Royal Danish Embassy in Cambodia” បើកមើល

៨-ស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ី “Embassy of Indonesia” បើកមើល

៩-ស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ី “Embassy of Malaysia” បើកមើល

១០-ស្ថានទូតប៉ាគីស្ថាន “Embassy of Pakistan” បើកមើល

១១-ស្ថានទូតប៉ូឡូញ “Embassy of Poland” បើកមើល

១២-ស្ថានទូតសហព័ន្ឋរុស្ស៊ី “Embassy of Russian Federation” បើកមើល

១៣-ស្ថានទូតថៃ “Royal Thai Embassy” បើកមើល

១៤-ស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេស “British Embassy” បើកមើល

១៥-ស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម “The Embassy of Socialist Republic of Vietnam” បើកមើល

បណ្តាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅបរទេស

១-ចក្រភពអង់គ្លេស បើកមើល

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s