ស្ថាប័ន

-កាកបាទក្រហមកម្ពុជា “Cambodian Red Cross” បើកមើល

-ក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ “Council for Agricultural and Rural Development” បើកមើល

-ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា “Council for the Development of Cambodia” បើកមើល

-ក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់រដ្ឋបាល “Council for Administration Reform” បើកមើល

-ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃកម្ពុជា “Constitutional Council of Cambodia” បើកមើល

-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន “the Cabinet of Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen” បើកមើល

-គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត “The National Election Committee” បើកមើល

-គណៈកម្មាធិការជាតិបណ្តុះបណ្តាល “National Training Board” បើកមើល

-គណៈកម្មាការមូលបត្រកម្ពុជា “Securities and Exchange Commission of Cambodia” បើក មើល

-គណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា “The Bar Association of the Kingdom of Cambodia” បើកមើល

-សាលារាជធានីភ្នំពេញ “Phnom Penh Capital” បើកមើល

-រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា “The National Assembly of the Kingdom of Cambodia” បើកមើល

-រដ្ឋបាលព្រៃឈើ “Forestry Administration” បើកមើល

-ព្រឹទ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា “Senate of the Kingdom of Cambodia” បើកមើល

-អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា “Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia” បើកមើល

-អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា “The General Department of Customs and Excise of Cambodia ” បើកមើល

-អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ឋដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ “General Department of Taxation of the Ministry Economy and Finance” បើកមើល

-អង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស “Press and Quick Reaction Unit” បើកមើល

-វិទ្យាស្ថានស្ថិតិជាតិ “National Institute of Statistics” បើកមើល

-វិទ្យាស្ថានសិល្បៈនិងវប្បធម៌ “Institute of Arts and Culture” បើកមើល

-វិទ្យាស្ថានពុទ្ឋសាសនបណ្ឌិត្យ “Buddhist Institute” បើកមើល

-អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ឋយុត្តិធម៌ “General Secretariat Council for Legal and Judicial Reform” បើកមើល

-អាជ្ញាធរជាតិកម្ពុជាគ្រប់គ្រង សកម្មភាពកំចាត់មីន “Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority” បើកមើល

-អាជ្ញាធរប្រយុទ្ឋជំងឺអេដស៍ “National AIDS Authority” បើកមើល

-អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ឋប្រឆាំងគ្រឿងញៀន “National Authority for Combating Drugs” បើកមើល

-អាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍ ព័ត៌មានវិទ្យា “National Information Communications Technology Development Authority” បើកមើល

-អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ “Mandates of the Supreme Audit Institutions” បើកមើល

-អាជ្ញាធរអគី្គសនីកម្ពុជា “Electricity authority of Cambodia” បើកមើល

-អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ “Anti Corruption Unit” បើកមើល

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s